Контакты
E-Mail
Телефон+38-044-452-77-43
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/
Facebook Facebook
Google+ Google+


ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!


46


Результати  ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

із зарубіжної літератури

2017-2018 н.р.


Ковальова Марія Олександрівна

11 кл.

ІІІ

Кулликова Сельбі Тачдурдиївна

11 кл.

ІІ

Філь Оксана Ростиславівна

10 кл.

ІІІ

Коверзнєва Ірина Олександрівна

9кл.

І

Дубініна Ольга Андріївна

9 кл.

І

Воловчук Каріна Володимирівна

7 кл.

ІІІ

Чорна Тетяна Денисівна

7 кл.

ІІІ

Завадський Ілля Костянтинович

7 кл

ІІ

Коваленко Олена Олександрівна

7кл.

ІІІ


44


...У душі кожної людини є клапан, 

що відкривається тільки поезією. 
                               М. Некрасов 141


585


898


Чого б ти не навчався,

ти навчаєшся для себе. 
                       Петроній 

 444


ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас на сторінці методичної кафедри учителів

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!                                                                     Книги можуть розповісти про людей,

                                                                     набагато більше, ніж люди,

                                                                     іноді, можуть розповісти про книжки. 

                                                                                                                       Л.Блан


45


КУРС НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 
впевнено крокує шляхом 
Нової Української Школи. 

Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві, 
стосується усіх верств населення, 
перш за все учнів, педагогів та батьків. 

Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно

вивчається вчителями навчального закладу, 
став основним джерелом - підручником педагогів, 

діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту»

та обраний курс на реформи Нової Школи 
кожним вчителем 
підніме рівень української освіти

на вищу світову сходинку.


65


Відповідно  нового  Закону «Про освіту» ключовими

для Нової Української Школи визначено такі компетентності:

 1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. 
  Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами
  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. 
  Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність. Компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. 
  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. 
  Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість
  Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. 
  Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
  Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.


Кількісний та якісний склад  учителів світової літератури

Київської гімназії східних мов №1 на 2017-2018 н.р.

 

№ п/п

ПІБ педагога/

Педагогічний стаж

Який предмет і в яких класах викладає, кількість годин

Категорія, звання

Нагороди, відзнаки (рік)

Тема, над якою працює1.

Семенюк Світлана Іванівна,

47 р.

Зарубіжна література в 9-х і 11-х класах,

7,5 год.

Вища, Вчитель-методист

Знак «Відмінник

освіти

України», медаль В.О.Сухомлинського, грамоти Міністерства освіти, Академії пед..наук

Особистісно орієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури


2.

Ігнатенко Ельвіра Віталіївна,

30 р.

Зарубіжна література в 10-х і 8-х класах,

16,5 год.

Вища,

Вчитель-методист


Грамоти райвідділу освіти, Академії педнаук

Шляхи розвитку інтегрованого уроку зарубіжної літератури


3.
Сегеда Жанна Петрівна,

35 р.

Зарубіжна література в 5-х і 7-х класах,

Сходознавство у 10-11 кл.

18,5 год.

Вища,

Вчитель-методист

Знак «Відмінник

освіти

України»,

 Грамоти раййонного, міського відділу освіти

Розвиток країнознавчої компетенції на уроках зарубіжної  літературиМЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua